Elektromontáže

Elektromontáže

Hlavní činností a původní činností naší společnosti je právě elektromontážní práce. Proto si dovolíme říci, že právě zkušenosti, které jsme nabyli za dobu působení na trhu, jsou tím, co zaručuje dobře vykonanou práci.

Činnosti:

 • Kompletní dodávka elektromontážních prací
 • Rekonstrukce elektrických instalací
 • Oprava a údržba elektrických instalací
 • Slaboproudé rozvody – telefonní a datové sítě, EZS, EPS
 • Silnoproudé rozvody a instalace (napájení strojů)
 • Výroba rozvaděčů
 • Montáž hromosvodů, aktivních jímačů
 • Měření a regulace
 • Montáž elektrických zařízení v důlních, těžebních prostorách, které jsou pod dohledem ČBÚ
 • Montáž LED osvětlení
 • Kabelové přípojky VN, NN
 • Trafostanice VN/NN (venkovní, vnitřní)

Pokrýváme zakázky od začátku do konce

 • Konzultace a poradenství
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Kompletní montážní práce
 • Revize
 • Servis

Zcela specializovanou činností naší práce jsou montáže elektrických zařízení v důlních, těžebních prostorách, které jsou pod dohledem České báňské správy a montáže elektrických zařízení na plavidlech (zařízeních v působnosti Státní plavební správy). Tato oblast činnosti podléhá velkým nárokům na bezpečnost a spolehlivost zařízení, a tudíž i na jejich provedení.

V inženýrskododavatelských činnostech firma organizuje a provádí školení pracovníků profesí elektro z bezpečnosti práce a Vyhl. 50/78 Sb.

Dozoruje pracoviště těžebních organizací a organizací provádějících práce hornickým způsobem. Jednatel společnosti je členem Komise elektrických zařízení pracovních strojů, členem Moravského svazu elektrotechniků a pracuje v TK EZPS (technická komise el. zař. pracovních strojů).